X

Bewindvoering en financiële dienstverlening

Wanneer het u door ziekte, een handicap, ouderdom of andere redenen niet lukt om zelf uw geldzaken te beheren en/of op orde te krijgen, dan heeft u ondersteuning nodig.

Krijg rust in uw hoofd en laat ons u bijstaan en hulp bieden.

Wij kunnen uw gehele financiële administratie uit handen nemen, of u ontvangt tips en trics in het Budget Coachingstraject. In alle gevallen laten wij u niet eerder gaan voordat u weer grip op de zaken heeft!

Beschermingsbewind

Wij beheren uw inkomen en dragen de zorg van uw financiële administratie.

Lees meer

Inkomensbeheer

U machtigt ons om uw financiële zaken te regelen, maar blijft zelf de eindverantwoordelijke.

Lees meer

Budgetcoaching

We leren u door middel van tips en trics uw financiële situatie op orde te krijgen én te houden.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Contact

Voor wie is beschermingsbewind?

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben om hun financiële situatie onder controle te hebben en te houden.

Waarom een professionele bewindvoerder?

Een beschermingsbewindvoerder is onder andere bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van uw situatie, maar het is ook mogelijk dat u tegen uzelf beschermd moet worden. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die is aangesloten bij de branchevereniging en wij hebben als voornaamste doel uw vermogen te beschermen zodat u een fijn en zorgeloos leven kunt leiden.

Ik heb schulden wat nu?

U kunt ook dan onder bewind geplaatst worden, maar beschermingsbewind is niet bedoeld om uw schulden te saneren. Indien u schulden heeft zal er samen met u overleg plaatsvinden hoe de schulden het beste kunnen worden afgelost. Indien nodig wordt hiervoor de schuldhulpverlening van uw gemeente ingeschakeld.

Wat zijn de kosten van beschermingsbewind?

Dit is afhankelijk van uw situatie. Er wordt een onderscheid gemaakt in bewind zonder (of niet problematische) schulden en een bewind met problematische schulden. Tevens wordt er gekeken naar de samenstelling van uw huishouden.

Bekijk alle tarieven voor beschermingsbewind, inkomensbeheer of budgetcoaching.

Waar kan ik beschermingsbewind aanvragen?

U kunt contact opnemen met IVS zodat wij u kunnen begeleiden in het proces, en de aanvraag voor u in kunnen dienen. In dit geval is het doel om onder bewind te komen van IVS. U kunt zich ook melden bij de rechtbank, de rechtbank zal het verzoek in behandeling nemen en u koppelen aan een bewindvoerder.

IVS Financieel beheer
Hoofdweg 667A
2131 BB Hoofddorp

Postadres
Postbus 422
2130 AK Hoofddorp

T: 023 - 5540 703
@: mail@ivs-fb.nl